Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 10:07

Τα αστέρια της Δ τάξης

Η Δ τάξη του Τομέα των Ηλεκτρονικών.

Μια παρουσίαση που ετοιμάστηκε στον διαδραστικό πίνακα του σχολείου.

Μπορείτε να τη δείτε εδώ.